U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. 
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Indien u slechts een deel van uw bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.


De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. De kosten voor het retourneren van onze deuren bedragen €75,- per deur.

Ons retouradres
De Gilden 18 , 9247 CX Ureterp

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Producten vervaardigd conform instructies van de consument (maatwerk) zijn uitgesloten van het herroepingsrecht en kunt u daarom niet retourneren. 

Deuren met een bewerking kunnen niet retour. Een bewerking is dat er bijvoorbeeld glas in gezet is of een slotgat in gezet is. 

Deurkozijncombinatie's kunnen ook niet retour. Deze artikelen vallen onder maatwerk. 

 

BEDENKTERMIJN
- De bedenktermijn is wettelijk minimaal 14 dagen. Dit kan meer zijn indien u daarvoor bij het genereren van uw algemene voorwaarden voor gekozen heeft. Deze bedenktermijn gaat lopen de dag nadat de consument álle artikelen uit de bestelling heeft ontvangen. Er moet dus vermeld worden dat deze termijn gaat lopen ná ontvangst van de bestelling.

- Tijdens de bedenktermijn kan de consument u zonder opgave van redenen laten weten de koop te willen ontbinden. Tijdens deze termijn kan de consument de overeenkomst dus 'ontbinden' of 'herroepen'. Ontbinden is niet hetzelfde als retourneren. Het gaat erom dat de consument binnen de termijn aan de ondernemer ondubbelzinnig kenbaar maakt dat hij van de aankoop afziet. Deze 'melding' moet op elke mogelijke manier aan u gedaan kunnen worden. Verplichten om een bepaald proces voor het doorgeven van de 'herroepingsmededeling' te doorlopen is niet toegestaan.

- De consument kan niet verplicht worden de retour vooraf aan te melden. De consument moet er ook voor kunnen kiezen om de producten te retourneren binnen de bedenktermijn en in het retourpakket een mededeling te voegen waaruit de wens tot herroeping blijkt. In dit geval dient de klant dus de producten te retourneren binnen 14 dagen na ontvangst. Dit is slechts anders als de consument retour vooraf aanmeldt.


- De consument moet daarnaast de mogelijkheid hebben om de retour wél vooraf aan te melden (bijvoorbeeld door het formulier te mailen / te bellen / anders). Vanaf het moment dat de consument u heeft laten weten van de koop af te zien, heeft deze vanaf dát moment maximaal 14 dagen om de producten daadwerkelijk te retourneren. Dus: als men op dag 12 na ontvangst aan u laat weten van de koop af te zien, heeft de consument nog 14 dagen om te retourneren vanaf dat moment 

 

- Zodra u een mededeling van herroeping ontvangt, bent u verplicht deze ook te bevestigen (per mail).

 

 

 

 

 

DEURENEXPRESS.COM


  Gratis verzending bij besteding vanaf € 750,-

  Dealer van CanDo, Skantrae, Austria, Svedex

© 2014 - 2023 Deurenexpress | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel